Samlade resurser sedan 1994

Skandinaviens mest centrala kusthamn

VÄNERHAMN är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande mer än 2,5 miljoner ton. Fem moderna insjöterminaler med strategisk placering mitt i Sverige gör Vänerhamn till en viktig samarbetspartner för mellansvensk industri och handel.

Våra hamnar

Våra hamnar finns i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Vi är även verksamma i Åmål, Gruvön, Hällekis och Trollhättan.

Läs mer

Karlstad

Vänerhamns största anläggning med mycket hög kapacitet. Hantering av olja, trävaror, pappersprodukter och projektlaster för regionens industriföretag.

Läs mer

Kristinehamn

En av Vänerhamns största terminaler för styckegodshantering, bulkgods och trävaror. Stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Otterbäckens hamn

Otterbäcken

Otterbäcken är Vänerns enda naturliga djuphamn. Inriktning på bulkgods med stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Lidköpings hamn

Lidköping

Inriktning på jordbruksprodukter och fasta bränslen. Erbjuder stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Vänersborgs hamn

Vänersborg

Strategiskt placerad hamn nära större riksvägar lokaliserad där Trollhätte Kanal möter Vänern. Inriktning på bulkvaror.

Läs mer

Information om Trollhätte-kanal

Diesel XTL – 97% fossilfritt bränsle

Hållbarhet och miljö är centrala begrepp i hela Vänerhamns verksamhet. I vår hållbarhetspolicy prioriteras ett flertal områden, bland annat hur vi successivt ska slussa ut den traditionella, miljöskadliga dieseln som drivmedel och ersätta den med bättre och grönare energikällor.

Läs mer

Konsekvenserna av en slusstängning utredda

På uppdrag av Trafikverket har konsultföretaget Technocean utrett konsekvenserna av en total nedstängning av slussverksamheten i Göta älv under byggnationen av nya slussar. Den 8:e juni presenterades utredningsresultatet.

Utredningen pekar på en rad problem för samtliga tillfrågade målgrupper.

Läs mer