Samlade resurser sedan 1994

Skandinaviens mest centrala kusthamn

VÄNERHAMN är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande mer än 2,5 miljoner ton. Fem moderna insjöterminaler med strategisk placering mitt i Sverige gör Vänerhamn till en viktig samarbetspartner för mellansvensk industri och handel.

Våra hamnar

Våra hamnar finns i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Vi är även verksamma i Åmål, Gruvön, Hällekis och Trollhättan.

Läs mer

Karlstad

Vänerhamns största anläggning med mycket hög kapacitet. Hantering av olja, trävaror, pappersprodukter och projektlaster för regionens industriföretag.

Läs mer

Kristinehamn

En av Vänerhamns största terminaler för styckegodshantering, bulkgods och trävaror. Stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Otterbäckens hamn

Otterbäcken

Otterbäcken är Vänerns enda naturliga djuphamn. Inriktning på bulkgods med stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Lidköpings hamn

Lidköping

Inriktning på jordbruksprodukter och fasta bränslen. Erbjuder stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Vänersborgs hamn

Vänersborg

Strategiskt placerad hamn nära större riksvägar lokaliserad där Trollhätte Kanal möter Vänern. Inriktning på bulkvaror.

Läs mer

Information om Trollhätte-kanal

Multimodal lösning för Aditro Logistics

Den 8 november lossades den första järnvägsvagnen åt vår nya kund Aditro Logistics i hamnen i Kristinehamn. Godset – konserverat livsmedel – har transporterats på järnväg från Irun i norra Spanien. Efter ankomsten till Kristinehamn omlastades godset på lastbil för sluttransport till mottagare i Norge. 

Läs mer

Fördjupad utredning av slussarna i Trollhättan

12 oktober publicerade Trafikverket sin fördjupade utredning kring sträckningen av de nya slussarna i Trollhättan.

Utredningen har syftat till att belysa följderna av att förlägga de nya slussarna i befintlig sträckning. 

Läs mer