Samlade resurser sedan 1994

Skandinaviens mest centrala kusthamn

VÄNERHAMN är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande mer än 2,5 miljoner ton. Fem moderna insjöterminaler med strategisk placering mitt i Sverige gör Vänerhamn till en viktig samarbetspartner för mellansvensk industri och handel.

Våra hamnar

Våra hamnar finns i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Vi är även verksamma i Åmål, Gruvön, Hällekis och Trollhättan.

Läs mer

Karlstad

Vänerhamns största anläggning med mycket hög kapacitet. Hantering av olja, trävaror, pappersprodukter och projektlaster för regionens industriföretag.

Läs mer

Kristinehamn

En av Vänerhamns största terminaler för styckegodshantering, bulkgods och trävaror. Stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Otterbäckens hamn

Otterbäcken

Otterbäcken är Vänerns enda naturliga djuphamn. Inriktning på bulkgods med stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Lidköpings hamn

Lidköping

Inriktning på jordbruksprodukter och fasta bränslen. Erbjuder stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Vänersborgs hamn

Vänersborg

Strategiskt placerad hamn nära större riksvägar lokaliserad där Trollhätte Kanal möter Vänern. Inriktning på bulkvaror.

Läs mer

Information om Trollhätte-kanal

Eltruckar minskar vårt dieselberoende

Mindre eldrivna maskiner har under lång tid använts inom verksamheten, men under senare år har truckflottan utökats med stora 8-tonstruckar för pappershantering i våra nordligaste hamnar. Vid årsskiftet levereras ytterligare en papperstruck till Karlstad. 

Läs mer

Nytt ledningssystem – förbättrad hållbarhet

För oss på Vänerhamn innebär hållbarhet att finna ett sätt att arbeta där miljöhänsyn och personalens välmående balanseras mot en långsiktig stabilitet och god lönsamhet. För att nå dessa mål krävs samsyn kring vad vi gemensamt ska uppnå och en tydlig plan för hur vi ska nå dit. Ett fungerande ledningssystem är i detta sammanhang en nödvändighet.

Läs mer