Historien och kunders krav avgör godset i

Vänerns hamnar

Hamnarna runt Vänern hanterar årligen över 2 600 000 ton gods. Hamnhistoriken och det regionala näringslivets karaktär gör varje hamn unik.

Hamnarna i Vänerns norra delar – Karlstad och Kristinehamn – har av tradition sin tyngdpunkt på förädlade skogs- och industriprodukter.

Över tid har successivt nya godsslag tillkommit. Under senare år har t.ex. hamnen i Karlstad varit en frekvent mottagnings- och omlastningsdepå för stora volymer betongblock för byggnadsindustrin. Här finns också en omfattande hantering av olika former av bioenergi. 

Hamnen i Otterbäcken är historisk en viktig aktör för export av malmkoncentrat som zink- och blyslig. Här hanteras också annat bulkgods liksom metallskrot och olika produkter för återvinning. 

Lidköpings hamn är ett mellansvenskt nav i handeln med jordbruksprodukter. Hamnen hanterar stora volymer foder, gödning och spannmål men också råvaror för cementindustrin. Ett godsslag som tillkommit under senare år är emballerat avfall för förbränning i Lidköpings värmeverk.

Vänersborgs hamn hanterar i första hand bulkvaror med tydligt fokus på ferrolegeringar och insatsvaror vid produktion av legeringar. Hamnen arbetar även med kvartsit, spannmål och gödning.  

Verksamheterna vid Gruvön, Hällekis, Åmål och Trollhättan har som regel kopplingar till närliggande industri.

Våra hamnar

Våra hamnar finns i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Vi är även verksamma i Åmål, Gruvön, Hällekis och Trollhättan.

Läs mer

Karlstad

Vänerhamns största anläggning med mycket hög kapacitet. Hantering av olja, trävaror, pappersprodukter och projektlaster för regionens industriföretag.

Läs mer

Kristinehamn

En av Vänerhamns största terminaler för styckegodshantering, bulkgods och trävaror. Stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Otterbäckens hamn

Otterbäcken

Otterbäcken är Vänerns enda naturliga djuphamn. Inriktning på bulkgods med stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Lidköpings hamn

Lidköping

Inriktning på jordbruksprodukter och fasta bränslen. Erbjuder stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Vänersborgs hamn

Vänersborg

Strategiskt placerad hamn nära större riksvägar lokaliserad där Trollhätte Kanal möter Vänern. Inriktning på bulkvaror.

Läs mer