Vänerhamn i korthet

Ett vinnande vägval

Vänersjöfarten har under århundraden haft en avgörande inverkan på det regionala näringslivet. Vänerns förbindelse med Nordsjön har öppnat vägen för ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga transporter till destinationer över hela världen.

Ända sedan medeltiden har sjöfarten över Vänern och Göta älv varit den naturliga länken mellan fastlandet och Västerhavet.

Idag passerar nära 600 lastfartyg per år Vänerns vatten, fyllda med nära 2 miljoner ton gods. Förväntningarna är att dessa volymer över tid kommer att öka. 

Merparten av det som fraktas över Vänern kommer från, eller har en utländsk hamn som slutdestination. Hamnarna har på så vis blivit ett viktigt nav i det regionala näringslivets handel med omvärlden.

Samordning ger oss möjligheter att skapa effektiva helhetslösningar

För att på bästa sätt kunna möta kundernas behov har samarbetet mellan Vänerns hamnar efterhand fördjupats. Samspelet har steg för steg utvecklats för att kunna erbjuda kompletta transport- och logistiklösningar.

1994 samordnades verksamheten i ett gemensamt bolag – VÄNERHAMN AB. Hamnarna i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Trollhättan samlades under samma tak med huvudkontor i Karlstad.

Genomtänkt infrastruktur, och möjligheter att kombinera sjötransporter med väg och järnväg, ger oss förutsättningar att skapa kundunika lösningar för både import och export. Vi tar ett fast grepp kring hela logistikkedjan och skapar effektiva helhetslösningar, från avsändare till mottagare.

Affärsidé

Vänerhamns uppgift är att erbjuda kunderna det bästa alternativet för tjänster rörande hantering och lagring av gods inom hamnarna samt transport av gods till och från hamnarna.

Ägande

Vänerhamn AB ägs av:

 • Karlstads kommun 31%
 • Lidköpings kommun 20,3%
 • Kristinehamns kommun 17,5%
 • Gullspångs kommun 13,7%
 • Vänersborgs kommun 8,5%
 • Åmåls kommun 1% 
 • Lantmännen 8%

Fakta

Våra hamnar

 • Karlstad
 • Kristinehamn
 • Otterbäcken
 • Lidköping
 • Vänersborg

Verksamhet i:

 • Gruvön
 • Hällekis
 • Åmål 
 • Trollhättan

Volym totalt

2 530 000 ton (2023)

Volym sjögods 

1 615 000 ton (2023)

Lageryta totalt

450 000 m(2023)

Antal fartygsanlöp

579 (2023)

Personal

120 årsanst. (2023)