Marina tjänster

Marina avdelningen erbjuder tjänster inom isbrytning, bogsering och utmärkning av farleder. Fyra isbrytande bogserbåtar placerade runt om i Vänern håller hamnarna öppna året runt.