Organisation

Vår organisation är formad för att på bästa sätt möta kunder och andra i vår omgivning. Decentraliserat styre med egen driftsledning för varje enhet ger lokala fotfästen och ett beslutsfattande nära verksamheten. Hög kompetens i våra stabsfunktioner garanterar hög effektivitet och starkt understöd för det löpande arbetet.