I genomtänkta helhetslösningar optimeras frakttider och ekonomi

multimodala transporter

I våra hamnar hanteras gods från världens alla hörn. Höga krav på frakttider och ekonomi gör det nödvändigt att finna multimodala helhetslösningar där fartyg, tåg och lastbil kombineras. Vänerhamn har kunskapen och resurserna som krävs.

Vänerhamn har ett omfattande nätverk av samarbetspartners för transport av gods såväl sjövägen som på land. I samråd med våra uppdragsgivare skräddarsys komplexa, multimodala transportlösningar för effektiv transport till och från slutdestinationen.

Fartyg möter tåg och bil

Sjötransporter tas om hand av kompetenta rederier som trafikerar destinationer över hela världen. Över Vänern, genom Göta älv och ut över världshaven, transporteras allt från lågvärdigt bulkgods till förädlade industriprodukter och tunga maskindelar. 

Nödvändiga landtransporter utförs på väg eller järnväg i genomtänkta upplägg där varje transportslag nyttjas på bästa sätt. Godset levereras vid omlastningstillfället eller i sekvens efter avrop enligt kundens önskemål.