Godsslag

I våra anläggningar hanteras gods av de mest skiftande slag. Produktfloran styrs av lokala kunders specifika behov men också av kompetensen och de unika förutsättningarna i varje enskild hamn.

Bulkgods

Samtliga hamnar hanterar bulkgods som t.ex. malm, slig, sten, metaller, kemikalier, salt och biomaterial. En viktig varugrupp är produkter till och från det mellansvenska jordbruket. 

I Karlstad finns också en oljehamn för lagring, omlastning och distribution av oljeprodukter. 

Förädlade produkter

Vi hanterar stora volymer förädlade produkter från framförallt skogsindustrin.

Vänerterminalen magasinerar, bearbetar och omlastar bl.a. pappersprodukter från regionens pappersbruk.

Flera av våra anläggningar hanterar också sågade trävaror och en rad insatsvaror för bygg- och verkstadsindustrin.

Styckegods

Ett växande område är hantering av styckegods där vi erbjuder kompletta transport- och lagerlösningar vid import. 

Vi kontaktar lämpliga transportörer, står för nödvändig dokumentation och tar ansvar för att godset når vår distribunal. Vi svarar även för omlastningar och distribution till slutkund.

Komplexa laster

Erfaren personal och rätt utrustning ger oss också förutsättningar att hantera stora, komplicerade laster med extrema krav på lyftkapacitet. Förekommande exempel är omfångsrika tankar, transformatorer, cisterner och maskindelar. Vi är ofta också engagerade vid transport av delar till vindkraftverk.

 

Godsslag i vänerhamnarna