Visselblåsarfunktion Vänerhamn

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i verksamheten. Vänerhamn AB har därför en visselblåsarfunktion som är till för de som har en arbetsrelation till företaget. Visselblåsarfunktionen erbjuder vi tillsammans med Lantero och Karlstad kommun.

Kanalen är främst avsedd för att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Det kan till exempel vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en extern förtroendegrupp inom Karlstad kommun. Återrapportering sker till ledningen inom Vänerhamn AB med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Vänerhamn ABs nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi

Rapporteringssidan finns på: Länk

 

Visselblåsartjänst