Dynamisk plattform för

varuflöden över hela världen

Vänerhamns hamnar är viktiga nav i det regionala näringslivets handel med omvärlden. Produkter som tas emot på våra kajer kommer från avsändare över hela världen. Gods som passerar relingen till avgående fartyg har nästan alltid en utländsk hamn som slutdestination.