Till sjöss och på land

Spedition och klarering

Vår speditionsavdelning svarar för tjänster förknippade med transport och lagring, såväl vid inrikes försändelser som vid import och export. Erfarna speditörer befordrar gods med samtliga transportslag både till sjöss och på land.

Spedition

Spedition innebär för vår del att skapa lösningar för effektiv hanteringen av våra kunders gods. 

Vi finner smarta upplägg för distribution och magasinering men tar också ansvar för tullärenden och all nödvändig transportdokumentation.

Klarering

Erfarna klarerare ger fartygen och dess besättning nödvändig service under tiden i hamn.

Vi bistår i kontakter med myndigheter, tar hand om administrativa frågor kring hamnavgifter och tull och hjälper fartygets kapten och besättning i praktiska frågor.