Kompletta resurser för effektiv

Godshantering

I hamnarna runt Vänern hanteras årligen upp emot 3 miljoner ton gods. I ett ständigt pågående flöde lastas varor till och från fartyg för magasinering eller omlastning till kompletterande transportslag.

Vi hanterar det mesta

På kajen arbetar skickliga medarbetare med lång erfarenhet från gods av de mest skiftande slag.

I våra hamnar hanteras bulkgods som metaller, kemikalier, skogs- och jordbruksprodukter men också förädlade produkter från pappersindustrin, trävaruindustrin och verkstadsindustrin.  

Allt oftare får vi förtroendet att hantera stora och komplicerade laster där andra transportsätt helt enkelt inte räcker till. Vi handskas regelmässigt med yankeecylindrar till pappersindustrin och andra tunga och omfångsrika maskindelar. Genom åren har vi även varit involverade i lyft av t.ex. torndelar till vindkraftverk samt enorma tankar, cisterner och transformatorer till industrin.

Vi påtar oss även ansvar för sortering, bearbetning och paketering av produkter av de mest skiftande slag.

Containerhantering

Vänerhamn är en av delägarna till Vänerexpressen, ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ för transport av containeriserat gods till och från mellansvensk industri.

Vänerexpressen har sin bas i en modern, ändamålsenlig containerterminal i Karlstads hamn. 22 000 m2 upplags- och hanteringsyta för mer än 600 containers, med hög tillgänglighet genom goda vägförbindelser och järnväg direkt in på området. Lokaliseringen innebär samtidigt närhet till magasinsytor för inomhus lagring av containergods.  

Utrustning anpassad efter våra kunders behov

För att möta våra kunders behov investeras regelbundet i modern utrustning för lastning och förflyttning av gods.

Stora stationära hamnkranar kompletteras av snabba mobila vikarmskranar vilket borgar för säker och smidig hantering. Vi har också ett stort antal truckar anpassade för olika ändamål.

Containerhanteringen underlättas av kraftfulla reach stackers som effektivt flyttar och staplar containerns på hamnplanen. Vi förfogar även över en loadplate och specialanpassade truckar för stuffning av containergods.