Kvalitet

Kvalitet är en av våra absoluta nyckelfrågor. I Vänerhamns kvalitetspolicy beskrivs målen med kvalitetsarbetet samt hur vi ska nå dem.

Kvalitetspolicy

Vänerhamn ska med eget kvalitets- och miljöledningssystem ständigt förbättra kvaliteten i hela sin verksamhet.

Det innebär att:

  • Vänerhamn ska utveckla ett eget kvalitets- och miljöledningssystem som är anpassat till Vänerhamns verksamhet för att motsvara kunders och uppdragsgivares krav.
  • Fortlöpande förbättringsarbete i Vänerhamn AB ska ges en central roll hos alla anställda.
  • All verksamhetsstyrning i företaget ska genomsyras av kvalitets- och miljömedvetenhet.

För att nå målen ska Vänerhamn:

  • Inbegripa såväl arbetsmiljö- som säkerhetsfrågor i det övergripande kvalitetssystemet.
  • Hantera gods och utföra tillhörande tjänster så att konkurrenskraften ständigt upprätthålls och förbättras.
  • Fortlöpande öka kompetensen hos alla medarbetare samt utveckla hanteringsmetoder och teknik så att den för samhället lägsta marginalkostnaden eftersträvas.