Kvalitet

Kvalitet är en av våra absoluta nyckelfrågor. I Vänerhamns kvalitetspolicy beskrivs målen med kvalitetsarbetet samt hur vi ska nå dem.

Kvalitetspolicy

Vänerhamn AB ska kontinuerligt arbeta för att förbättra kvalitén i hela sin verksamhet.

Det innebär att:

  • Vänerhamn har ett kvalitets- och miljöledningssystem anpassat till företagets verksamhet för att motsvara kunders och uppdragsgivares krav.
  • Fortlöpande förbättringsarbete ska vara ett övergripande förhållningssätt för alla anställda i Vänerhamn.
  • All verksamhetsstyrning i företaget ska genomsyras av kvalitets- och miljömedvetenhet.

För att nå målen ska:

  • Vänerhamns kvalitets- och miljöledningssystem omfatta såväl arbetsmiljö- som säkerhetsfrågor.
  • Vänerhamn hantera gods och utföra tillhörande tjänster så att konkurrenskraften ständigt upprätthålls och förbättras.
  • Vänerhamn fortlöpande öka kompetensen hos alla medarbetare.