Kompetens och resurser för

samtliga länkar i logistikkedjan

Väl utbyggd infrastruktur och utmärkta möjligheter att kombinera sjötransporter med väg och järnväg ger oss möjligheter att skapa kundunika, multimodala lösningar för såväl import som export. Vårt åtagande utvecklas ständigt och vi kan idag ta oss an samtliga länkar i logistikkedjan.

Långvariga samarbeten med näringslivet har lärt oss möta höga krav på flexibilitet, säkerhet och effektivitet.

Kärnverksamheten är alltjämt transport och hantering av sjögods. Över tid har dock begreppet utvecklats och vi kan idag erbjuda logistiktjänster av de mest skiftande slag.

Spedition och klarering

Spedition är en självklar del av servicen till våra kunder. Vi skapar kompletta transport- och lagringsslösningar och hjälper till med förtullning och nödvändiga dokument för import och export.

Våra klarerare hjälper fartyg till ett kostnads- och tidseffektivt hamnanlöp. Formaliteter med myndigheter tas om hand liksom praktiska frågor för en smidig process i hamn.

Terminaltjänster och lagring

Lastning, lossning och omlastning sker med moderna maskiner av kompetent och erfaren personal. Många av våra medarbetare har varit med länge och har en vana och förståelse kring hantering av de flesta typer av gods. 

Arbetet omfattar ofta även vidarehantering av godset. Vi påtar oss ansvar för sortering, bearbetning och paketering av produkter av de mest skiftande slag.

Växande efterfrågan på magasinering har successivt utvecklat vår lagerkapacitet. Vänerhamn erbjuder idag nära 500 000 m2 yta för lagring inom- och utomhus under såväl korta som längre tider.

Våra anläggningar har stora inhägnade lagerområden men också rikligt med magasin för skyddad lagring under tak. 

Multimodala transporter

Bra logistik är idag en fråga om effektiva helhetslösningar. Genomtänkta kombinationer av olika fraktslag som på snabbast möjliga sätt och till lägsta möjliga kostnad tar en vara från en destination till en annan.

Hos Vänerhamn omlastas godset snabbt och smidigt mellan fartyg, tåg och lastbil. Vi skräddarsyr kompletta totallösningar i kontinuerlig dialog med berörda intressenter.