Jobba i Vänerhamn

För att bättre kunna möta marknadens behov har samarbetet mellan Vänerns hamnar efter hand fördjupats. Arbetet har steg för steg samordnats för att kunna erbjuda kompletta transport- och logistiklösningar. 1994 samlades resurserna i ett gemensamt bolag - VÄNERHAMN AB.

Våra anläggningar finns i Vänerborg, Lidköping, Otterbäcken, Kristinehamn och Karlstad. Vi är dessutom verksamma i Hällekis, Gruvön, Trollhättan och Åmål.

Att vara anställd hos oss innebär ett omväxlande arbete i en miljö med internationella inslag där medarbetaren förväntas utföra alla i hamn förekommande uppgifter.