Från skrot och spån till husmoduler och telefonstolpar

Lagring

Växande efterfrågan på magasinering har gjort det nödvändigt att successivt utveckla vår lagerkapacitet. Vi är idag en av regionens stora lageraktörer med ytor och resurser optimerade för de flesta godsslag.

I hamnarna runt Vänern erbjuds 450 000 m2 lagringsutrymme. Vi tillhandahåller stora inhägnade ytor, med eller utan skärmtak, för lagring utomhus men också rymliga magasin för gods som kräver väderskyddad miljö. Växande efterfrågan gör att nya lager byggs i takt med att behovet ökar.

Förvaringstjänsterna kompletteras av sortering och paketering enligt kunders önskemål. All godshantering sker med moderna maskiner av kompetent och erfaren personal.

 

Säkerheten viktig

Lagstiftningen ställer höga krav på hamn- och sjöfartsskydd. Hamnskyddet avser tekniska krav och rutiner för hamnområdet medan Sjöfartsskyddet reglerar omständigheterna kring kajen och ut mot sjön.

För Vänerhamn innebär lagstiftningen insatser för att skydda båten och lasten, men också åtgärder för att förhindra att olyckor inträffar beroende på att fel människor befinner sig på hamnområdet.

I praktiken innebär detta att samtliga hamnar är omgärdade av höga staket och har genomtänkta lösningar för tillträdeskontroll och övervakning.

Lagerkapacitet

Karlstad                                       

Inomhus: 74 000 m2
Utomhus: 105 000 m2

Kristinehamn   

Inomhus: 21 000 m2
Utomhus: 96 000 m2

Otterbäcken

Inomhus: 7 000 m2
Utomhus: 100 000 m2

Lidköping   

Inomhus: 8 000 m2
Utomhus: 27 000 m2

Vänersborg

Inomhus: 1 000 m2
Utomhus: 10 000 m2

TOTAL LAGERYTA: 449 000 m2