Vinass för ekologisk odling i Otterbäcken

Ett nytt godsslag har under senare tid gjort debut i Otterbäckens hamn. M/S West Stream har vid ett flertal tillfällen anlöpt kajen lastad med Vinass, flytande gödsel för ekologisk odling av spannmål. Uppdragsgivare är Hova-baserade gödningsspecialisten Ekoväx som använder hamnen som omlastningsstation för vidare distribution till ekoodlare över hela Mellansverige.

Vinass är ett flytande gödningsmedel för ekologisk odling av spannmål. Gödslet – som är en restprodukt från tillverkningen av jäst – används i första hand för att försörja spannmålet med organiskt kväve.

Vinassen marknadsförs av spannmålsleverantören Ekoväx från västgötska Hova som specialiserat sig på gödselprodukter för ekologiskt lantbruk.

Normalt hämtas vinassen från jästtillverkare i Stockholmsregionen. Gödningen körs med tankbil direkt till kund. Den last som numera mellanlandar i Otterbäcken kommer dock från danska Grenå. Vid flera tillfällen under senare tid har M/S West Stream, med en lastkapacitet på 2 100 ton, tagit seglatsen över Kattegatt, uppför Göta älv för att så småningom lägga till i längs Vänerns östkust i Otterbäcken.

Med hjälp av fartygets personal pumpas gödningen i grova slangar till en mellantank på kajen. Vinassen hämtas därefter med tankbil för den avslutande transporten till lager eller slutkund.

Ekoväx grundare och VD Emil Olsson är mycket nöjd med upplägget.

– Allt har löpt friktionsfritt genom hela processen, säger Emil. Det märks att Vänerhamn har erfarenhet av planering och hantering av bulkat gods. Allting har fungerat på bästa sätt.

Från Vänerhamns sida hoppas man självklart på ett fortsatt samarbete med Ekoväx.

– Det är alltid roligt när nya godsslag gör entré i våra hamnar, säger Tobias Häggfalk, Marknads- och försäljningschef. Vi har höga förväntningar på gods i det ekologiska segmentet, vilket gör oss extra hoppfulla.