VT_sover_aldrig

Vänerterminalen sover aldrig!

24 timmar om dagen 365 dagar om året. Julafton, påsk, eller nationaldag, på Vänerterminalen finns det alltid personal på plats.

 

Sedan den 5 september 2022 är Vänerterminalen bemannad dygnet runt för mottagning av gods. I och med ökade volymer och för att få ett bättre och jämnare flöde ville kund utöka öppettiderna.

Innan ändringen så jobbade 8 personer två-skift mellan tiderna 05-01. Nu är det 14 stycken som ser till att bilarna blir lossade dygnet runt.

 

Det är inte första gången i Vänerterminalens historia som man lossar bilar dygnet runt, senast var i mitten på 2000-talet.

Denna gång får vi se hur länge det varar men med tanke på utvecklingen de senaste åren så är förhoppningsvis den här lösningen något som blir långvarig.

 

I dagsläget sker utlastning endast under dagtid 07–16.  Det kan såklart ändras.
Ökar volymerna ytterligare och kunderna behöver få i väg sitt gods snabbare finns alltid möjligheten att lasta ut fler timmar på dygnet.