Vänerns vattennivå höjs

I december 2022 tecknades en ny överenskommelse mellan Vattenkraft och Länsstyrelsen i Västra Götalands län om en ny tappningsstrategi för Vänern. Det är nu i vår som den har börjat träda i kraft.

Vad menas då egentligen med det här och hur påverkar det Vänerhamn?

Det innebär i korta drag att vattennivån kommer öka och förhoppningsvis minska igenväxning av öar och stränder som tyvärr har ökat sedan den tidigare tappningsstrategin från 2008 togs i kraft. Den togs då fram i syftet att minska risk för översvämningar.

I snitt så räknar man med att nivå kommer öka ca 8 cm och mellan månaderna mars-juni mellan 10–20 cm. Det här välkomnas av Vänerhamns anläggningar och framförallt Otterbäcken och Hönsäter. Där har den låga nivån ibland medfört att kunderna inte kunnat lasta till maximalt djupgående.  Last till 5,4 meters djupgående är maximal last i Otterbäcken & i Hönsäter är det 3,75 + aktuellt vattenstånd.

Exempelvis en begränsning på 10 cm innebär en förlust på ca 100 ton, så över tid så blir det en hel del ton som inte kommit iväg eller tagits emot.