Vänerhamn satsar på solceller i Otterbäcken

Under 2024 kommer Vänerhamn bygga en ca 1000 m2 stor solcellssanläggning i Otterbäcken. Upphandlingar är klara och under våren kommer arbetet starta för att sedan vara klart i slutet av sommaren.
 
Anläggningen kommer byggas på ett utav hamnens magasinstak. Taket ligger i väldigt fördelaktigt väderstreck för att kunna maximera produktionen. Anläggningen beräknas kunna producera ca 181 000 kwh /år.  Om Vänerhamn väljer att ta vara på all den elen som produceras från anläggningen så skulle det täcka ca 40 % av hamnens årsförbrukning.
 
Vänerhamn har sedan tidigare också en solcellsanläggning i Karlstad, den installerades 2020 och har hittills producerat 850 000 kWh.
Hållbara energilösningar ligger högt upp på Vänerhamns agenda och visionen är att kunna tillämpa tekniken även i Vänerhamns övriga hamnar.