Vänerhamn mer än halverade sitt koldioxidavtryck från diesel under 2022

Den globala påverkan på klimatet från transporter, genom växthusgasutsläpp som exempelvis koldioxid (CO2), metan (CH4) och kväveoxid (N2O) är betydande.

Det är anledningen till att hållbara transporter och minskade utsläpp av växthusgaser ofta diskuteras synonymt.

 

Trots ökade godsvolymer har Vänerhamn mer än halverat CO2 utsläppen från diesel under 2022. Detta genom övergång till DIESEL XTL vilken är ett 97% fossilfritt bränsle samt anskaffning av eldrivna maskiner.

 

Diesel XTL är garanterat hållbar enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Lagkraven innebär t.ex. spårbarhet i leverantörskedjan och en garanterad minskning av växthusgas.