Vänerhamn drabbas inte av hamnkonflikten

Hamnarbetarförbundet varslade under onsdagen om strejk i samtliga Sveriges hamnar med start 6 mars. Hamnarbetarförbundet har personal knutet till ett 20-tal hamnar i Sverige som kommer att påverkas mer eller mindre.

Vänerhamn, som har fem hamnar i Vänern, Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg tror inte att deras verksamhet kommer att påverkas av en strejk.

- Egentligen inte. Såvitt jag vet så har vi inga hamnarbetare inom Vänerhamn som är med i Hamnarbetarförbundet, de som är organiserade hos oss är med i Transportarbetarförbundet, säger Göran Lidström, vd för Vänerhamn AB.

- Det blir möjligtvis indirekta effekter, men det tror vi inte. Vi har ingen trafik som går till hamnar som har medlemmar i Hamnarbetarförbundet, så vi anser inte att vi påverkas.

Strejkvarslet som utlystes på onsdagen är ett svar på arbetsgivaren Sveriges Hamnars lockoutvarsel i förra veckan.