Vänerhamn bäst i klassen

Färsk statistik från Sveriges hamnar visar glädjande nog att Vänersjöfarten, och det som hanteras i Vänerhamns hamnar, står sig bra gentemot övriga svenska hamnar.

Under 2016 ökade Vänerhamns godsvolymer med 7% att jämföra med 1% för övriga hamnar. 2017 har inletts i samma anda och under januari - maj har volymerna ökat med ytterligare 7%.

Goda volymer är speciellt viktiga för att påvisa Vänersjöfartens värde inför kommande investeringsbeslut kring slussarna i Göta älv.

– Utan Vänersjöfarten skulle många företag inte klara varken råvaruförsörjningen eller sina leveranser av färdiga produkter, säger Tobias Häggfalk, Vänerhamns marknads- och försäljningschef. Statistiken ger oss ett kvitto på att fartygstrafiken på Vänern har stor betydelse för utvecklingen av näringslivet i både Värmland och Västra Götalandsregionen.