Välkommen Meraskog!

Vi är glada över att välkomna Meraskog Sverige AB som ny kund i Karlstads hamn.Meraskog är ett helägt dotterbolag till norra Sveriges största skogsägarförening - Norra Skog som har över 650 anställda.

Från och med februari hanteras rundved från Meraskog i Karlstads hamn. Veden lagras och lastas sedan på järnväg för transport till skogsindustrin i Norrland.