Utbyte för bättre kommunikation

I går besökte vi Voestalpine [Föstalpine]i Munkfors. Som också går under namnet Uddeholmstrip. Vi hade hört att dom är bra på intern kommunikation. Så vi bokade in ett studiebesök med HR-chefen Petra Bachmann på Voestalpine.

På ytan har vi kanske inte så mycket gemensamt, Voelstalpine som gör världens tunnaste härdade stål och vi som driftar hamnarna runt Sveriges största insjö Vänern. Men vi står inför liknande kommunikationsutmaningar. Till exempel att nå ut med information till medarbetarna när alla inte har en dator som sitt arbetshjälpmedel.

Vi fick veta hur de använder sig av veckobrev, infotavlor, medarbetarundersökningar, Intranät, e-learning och Open quart. Det var mycket givande för oss och vårt fortsatta kommunikationsarbete. Rundvandringen av Petter Danielsson i fabriken var väldigt imponerande.

Ett medskick från Petra var att vi ska ge oss själva tid för reflektion över de insatser vi gör och vad de har för effekt. Vi ska vara nöjda med det vi faktiskt gör och inte missnöjda över det vi inte hunnit med. Detsamma till er Petra!

Vi fick också klarhet i hur vi skulle uttala företagsnamnet. Så nu lever vi inte i ovisshet längre. : )

(På bilden från vänster: Petter Danielsson, Kristin Nyberg, Martina Dagobert, Klas Garp och Niclas Edlund. I mitten: Klänningen i stål som bars på Oscarsgalan 2017 av Bahar Pars som spelade i filmen ”En man som heter Ove”)