Turbulens kring slussarna i Göta älv

Var och en med intresse av det regionala näringslivet och Vänersjöfarten har i media kunnat följa turerna kring slussarna i Göta älv. Diskussionerna har varit många och kasten mellan hopp och förtvivlan har varit kraftiga.

Glädjen var stor och lättnaden påtaglig – inte minst hos Vänerhamn – när regeringen den 4:e juni 2018 i sin Nationella Infrastrukturplan lämnade klartecken till investeringar i nya slussar. De nya slussarna – med tänkt lokalisering i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet – ska enligt planerna ersätta de som i tidigare utredningar bedömts som uttjänta. De sex befintliga slussarna invigdes redan 1916 och har varit i bruk i över hundra år.

– Regeringens besked var naturligtvis välkommet, säger Göran Lidström, Vänerhamns VD. Vänersjöfarten är viktig för stora delar av Väner-regionens basindustri och störningar – eller i värsta fall en nedstängning – vore en katastrof för många.

Nya moderna slussar skulle också möjliggöra trafik med större fartyg och därigenom en annan slags godshantering.

 – Idag kan 88 meter långa och 13 meter breda fartyg ta sig till och från Vänern. Med den planerade investeringen skulle 110 meter långa och 16,5 meter breda fartyg kunna passera slussarna. Detta skulle öppna upp för nya varuslag och gynna den önskade långsiktiga överflyttningen av godstrafik från väg till sjöfart, fortsätter Göran Lidström

I de preliminära planerna – som varit en verklighet fram till helt nyligen – föreslogs nya slussleder vid sidan av de befintliga. De nuvarande slussarna skulle på så vis kunna användas under hela byggnationstiden med minimala störningar på sjöfarten.

Under hösten och vintern har dock frågan lett till politiska diskussioner, framför allt inom Trollhättans Kommun, där den politiska majoriteten anser att de nya slusslederna har en negativ påverkan på bland annat naturreservatet Älvrummet.

– Frågan har varit ute på samråd under vintern utan att ett beslut har kunnat fattas, konstaterar Göran Lidström. Trafikverket har därför återigen fått frågan på bordet huruvida det är möjligt att bygga i befintlig slussled. En ny utredning har redan satts igång och ska enligt planerna kunna presenteras efter sommaren.

För Vänerhamns del skulle en ombyggnation i den befintliga leden föra med sig stora svårigheter. Med stor sannolikhet skulle sjöfarten under en längre period helt få stängas ned.

 – Jag tror att var och en förstår vilka konsekvenser detta skulle föra med sig. Vi själva skulle få dra ner, eller i värsta fall avbryta, vår verksamhet och alla de företag som idag använder miljövänlig sjöfart skulle tvingas söka sig andra alternativ. Med ett så pass långt avbrott är det heller inte rimligt att tro att transportmönstren återgår till det som varit. Det skulle innebära att den jätteinvestering som nu görs i slussarna i princip skulle kunna vara gjord i onödan, avslutar Göran Lidström.