Trollhättans hamn nu en del utav Vänerhamn Syd

Vänerhamn AB arrenderar hamnområdet vid Stallbackahamnen i Trollhättan av Trollhättans Stad. Hamnområdet ligger strategiskt i Stallbacka industriområdet med infarter till området både i norr och söder. Vänerhamn Syd är hamnarna Lidköping(huvudsäte), Hällekis, Vänersborg och nu också Trollhättan.
 
Hamnen består av 2 kajplatser för fartyg med Vänermax mått samt hamnplan med ytor för lagring och hantering av material.
Kran och övrig utrustning som hjullastare och lämpmaskin finns i hamnen. För närvarande hanteras omkring 15-20 000 ton årligen i hamnen
 
I dagsläget hanteras skrot & slipers i hamnen men vi hoppas på ytterligare godsslag i framtiden.