Tackjärn från Brasilien landar i Kristinehamn

En ny kund gör entré i Kristinehamns hamn. Sedan i höstas reser sig kullar av gråbrun, singelliknande massa längs kajens västra delar. Materialet har färdats långt. Tackjärnet som hanteras i hamnen har sin härkomst i Brasilien och har fraktats med båt, via mellanstationer i Europa, på sin väg mot väntande kunder i Skandinavien.

Ansvariga för godset och Vänerhamns uppdragsgivare är finskägda Meca-Trade Oy, ett import- och handelsföretag med bas i finska Björneborg, som via sitt svenska dotterbolag bearbetar industrin. Företaget fokuserar i första hand på produkter till järn-, stål- och metallgjuterier samt till professionella modell- och prototyptillverkare.

Ett av de produktslag företaget erbjuder är tackjärn, ett råmaterial framställt i smältugn med en kolhalt på över fyra procent. Tackjärnet kräver vidarebearbetning och reducering av kolhalten innan det så småningom kan användas vid slutframställning av olika järn- och stålprodukter.

Tackjärnet som hanteras i Kristinehamn kommer sjövägen från Brasilien till Rotterdam där det omlastas på nya fartyg. Via Nordsjön, Göta älv och Vänern når materialet till slut hamnen i Kristinehamn.

I Kristinehamn lossas tackjärnet och läggs på kaj för mellanlagring.

– Det här är material med hög densitet, berättar Tobias Häggfalk, Vänerhamns marknads- och försäljningschef. Fartygen kan därför bara fylla delar av sitt lastutrymme.

Materialet förvaras utomhus på kajen och avropas i takt med behovet från slutkunderna, gjuterier över hela Sverige. Den avslutande hanteringen, lastning på bil, utförs av Vänerhamn.

– Det här är ett godsslag och en hantering som passar oss på Vänerhamn mycket bra, fortsätter Tobias Häggfalk. Vi hanterar mycket bulk i våra hamnar och i synnerhet Kristinehamn har lång erfarenhet av stål- och järnprodukter.

Fram till idag har två fartyg anlöpt Kristinehamns hamn men Vänerhamn har förhoppningar om fler.