Stuffning

Stuffning av virke optimerar ekonomin och miljön

Trävaror är ett viktigt godsslag i flera av våra hamnar. Sedan en tid erbjuder Vänerhamn nu även stuffning av sågat virke i både Karlstads och Kristinehamns hamn.

Stuffningen sker med loadPlate vilket innebär att lastningen av containrar sker effektivare och risken för skador minskar. Färdiglastade containrar lyfts över till väntande tåg för vidare transport via kusthamn ut i världen.

Lastning med loadPlate kombinerat med järnvägstransport skapar en logistikkedja som är både kostnadseffektiv och miljövänlig. 

Stuffning