Stålhantering i Kristinehamn

Varje år hanterar Vänerhamn omkring 15 000 ton stångstål i Kristinehamns hamn. Stålet ankommer med järnväg från Tyskland eller Italien, lagras i hamnen och lastas därefter på lastbil för en avslutande transport till slutkunder runt om i Mellansverige. Slutanvändarna finns primärt inom bygg- och tillverkningsindustrin.