Skog från Rävön till Karlstads hamn

Pråmar till brädden fyllda med timmer har under några intensiva vårveckor korsat vattnen kring Tynäsudden och inloppet till Karlstads hamn. Timret kommer från Rävön där Skogssällskapet AB sedan i höstas avverkat delar av öns skogsbestånd för att motverka spridningen av granbarkborre.

Totalt rör det sig om ca 3 000 m3 fördelat på gran (70%), tall (15%) och lövskog (15%) som lastats på pråm och bogserats till hamnen i Karlstad. I hamnen har timrets lossats och lagts på upplag i väntan på avhämtning.

Timret har flera slutstationer. Vissa volymer transporteras till de värmländska sågverken, andra till regionens pappersbruk. Delar av massaveden lastas också på fartyg för export.

Trafiken har under veckorna varit tät. Två pråmar per dag har samtliga vardagar under hela maj månad tagit sig de få kilometrarna till kajen. Sista ekipaget lämnar Rävön den 27:e maj.