Sjökalk i storsäck hanteras i Karlstads hamn

Förra veckan så lossades fartyget Hagland Borg i Vänerhamns hamn i Karlstad. Med sig hade hon 3 140 storsäck med sjökalk.
Storsäcken lossades till kaj där de nu kommer vara lagrade.
Upphämtning sker löpande med lastbilar och kunden som i detta fall är SMA Mineral räknar med att till midsommar kommer alla storsäckar vara utkörda.

Kalkning av sjöar i Sverige görs för att motverka försurningen av vattnet. Försurningen av sjöar är ett problem som uppstår när sur nederbörd, orsakad av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider från industrier och fordon, reagerar med kalkfattiga jordar och vattnet blir surare.
Detta påverkar ekosystemet negativt genom att skada fisk- och djurliv samt växtlighet. Genom att tillsätta kalk i sjöarna höjs pH-värdet, vilket neutraliserar försurningen och skapar en mer hälsosam miljö för växt- och djurliv.

Detta var den första båten på cirka 10 år som Vänerhamn lossade med sjökalk. Vi hoppas att nästa båtlossning med kalk i storsäck inte dröjer lika länge.