Positiva besked i slussfrågan

”Detta känns oerhört positivt för Vänerhamn AB och Vänersjöfarten . Nu kan vi fortsätta vår satsning på ökade sjögodsvolymer och se till vi gör kloka och bra investeringar för framtiden när fartygen nu kan bli ännu större i och med de nya slussarna”, säger VD Göran Lidström.

 

I måndags den 11 september släpptes Trafikverkets samrådsunderlag ”anläggande av nya slussar Trollhättan”

Dagens slussar är över 100 år gamla och deras livslängd beräknas vara förbrukad år 2030. De kommer då behövas stängas för all sjöfart, såväl handelssjöfart och fritidsbåtstrafik om inga nya slussar byggs.

Det har diskuterats kring flera olika lösningar hur de nya slussarna ska uppföras. Antingen i form av helt nya sträckningarna eller att man kan renovera och bygga om de befintliga.

Att bygga om de befintliga slussarna är något Vänerhamn och Vänersjöfarten varit kritiska till. Det skulle innebära att all sjötrafik skulle sättas på paus. Vilket skulle medföra att kunderna som är beroende av sjöfart för att exportera/importera sitt gods blivit tvungna att flytta på sig och söka nya alternativ.

I samrådsunderlaget från Trafikverket kan man läsa att alternativet att renovera befintliga slussar inte längre är aktuellt. Vi är nu glada att Trafikverket förordar det norra alternativet. Det är det alternativet som innebär minst störningar för sjöfarten under byggperioden.
Mer information finns att hitta på Trafikverkets hemsida, Trollhättan - www.trafikverket.se