Politikerbesök

I fredags besökte Johanna Rantsi och Sten Bergheden, riksdagsledamöter i Trafikutskottet och kommunalrådet i Gullspångs kommun Björn Thodenius Otterbäckens hamn.
De välkomnades av driftchefen för Otterbäckens hamn Maria Gustafsson och Vänerhamns VD Göran Lidström.

Maria och Göran fick möjlighet att presentera Vänerhamn och vår verksamhet (med fokus på Otterbäckens hamn), samt lyfta aktuella frågor och framtida utmaningar.

Något av det som diskuterades var de nya slussar i Trollhättan. Hur infrastruktur till och från hamnarna kommer att påverkas av att större fartyg kommer att kunna trafikera de nya slussarna? Men också konkurrensneutralitet mellan transportslagen där Sjöfartsverkets avgiftssystem gör att Vänersjöfarten får en konkurrensnackdel på grund av de höga kostnaderna för lots- och farledsavgifter.