Planering av ny pendeltrafik över Vänern fortskrider

Svenska Orient Liniens planer kring SOL Sea Shuttle - en containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn - fortskrider. 

Svenska Orient Linien är en frakt- och logistikaktör med säte i Göteborg. Företaget bedriver bl.a linjetrafik mellan Skandinavien, kontinenten, Storbritannien och Baltikum samt med norra Afrika och östra Medelhavet. 

Den planerade pendeltrafiken över Vänern är ett nytt koncept som utretts under det senaste året.

– Projektet bygger på att kunna erbjuda regelbunden containertrafik med båt, två avgångar per vecka i vardera riktningen, mellan Göteborg och Kristinehamns hamn, berättar Kristofer Andrén, som tillsammans med Lars Rexius och Ragnar Johansson från Svenska Orientlinien är initiativtagare till projektet.

I de inledande planerna riktar man sig i första hand mot kunder i östra Värmland, västra Örebro län samt södra Dalarna. Tilltänkta kunder finns bland exportintensiva verksamheter inom skogs- och gruvnäringen samt bland detaljhandelsföretag med import av livsmedel och konsumtionsvaror. 

I nuläget förs inledande dialoger med framtida kunder parallellt med nödvändiga myndighetskontakter och åtgärder för att säkerställa praktiska frågor kring teminalverksamheten.