Oljetransporter åter på Vänern

Den 19/10 anlände det första oljefartyget till OK-Q8:s nyöppnade depå i oljehamnen i Karlstad. Lossningen gick bra och depån fylldes på med 2 400 ton oljeprodukter.

Bakgrund till anlöpet är att OKQ8 återupptar driften av sin tidigare nedlagda depå i Karlstads oljehamn. Från anläggningen på Kalvholmen i hamnens östra delar kommer man med start nu i höst att distribuera eldningsolja och diesel till kunder i hela Värmland.

Prognosen är cirka ett anlöp per vecka året ut. Redan nästa år förväntas volymerna öka.

Ur ett vidare perspektiv innebär sjötransporten av oljan också miljöfördelar satt i relation till alternativa transportslag.