OKQ8 öppnar ny oljedepå i Karlstads hamn

OKQ8 återupptar driften av sin tidigare nedlagda oljedepå i Karlstads hamn. Från anläggningen på Kalvholmen i hamnens östra delar kommer man med start nu i vår att distribuera eldningsolja och diesel till kunder i hela Värmland.

- Befintliga delar i anläggningen – som cisterner och rörledningar – besiktas och renoveras enligt gällande standarder och säkerhetshöjande nivåer enligt regelverk kommer att installeras, berättar Lars Ödén, som från OKQ8:s sida ansvarar för projektet. Utlastningsdelen kommer att byggas upp på nytt med senaste teknik då den befintliga är demonterad.

Arbetet pågår för fullt och vi följer den plan som lagts.

– De delar som skall besiktas och uppdateras ligger i fas med planerad båtimport och installation till utlastningen har börjat levereras till arbetsplatsen, fortsätter Lars Ödén. Byggnationen av kontor och personalutrymme ligger i startgroparna i väntan på bygglov. 

Enligt företagets egna prognoser kommer man under 2018 att hantera runt 150 000 ton olja i depån. Redan nästa år förväntas volymerna öka.

– Vi har enligt tillståndet rätt att hantera 300 000 ton och det kanske blir där någonstans vi på sikt hamnar, avslutar Lars Ödén

Från Vänerhamn sida är den nyöppnade depån positiv på flera sätt

– Självklart välkomnas alltid fler anlöp till hamnen, säger Tobias Häggfalk, Vänerhamns Marknads- och försäljningschef. Det känns också bra att anläggningen i Oljehamnen på nytt sätts i drift.

Ur ett vidare perspektiv innebär sjötransporten av oljan också miljöfördelar satt i relation till alternativa transportslag.