Nytt kundanpassat lagertält till ArcelorMittal BE Group

Bara något hundratal meter från Vänerhamns huvudkontor i Karlstads hamn reser sig sedan en tid tillbaka en ståtlig, klarblå lagerbyggnad i plast. Magasinet, som mäter över 1100 m2, har uppförts för, och i samråd med, stålspecialisten ArcelorMittal BE Group SSC, en av hamnens absolut äldsta kunder.

ArcelorMittal BE Group SSC AB är en del av världskoncernen ArcelorMittal, världens största stålproducent. Vid företagets Steel Service Center på Örsholmen i Karlstad bearbetas tunnplåt och bandplåt från coils. Stålsorter av olika slag klipps till formatplåt eller slittas och hasplas till mindre coils av de storlekar som kunderna efterfrågar.

Företagets råmaterial - gigantiska rullar av stål – kommer på båt, tåg eller lastbil till hamnen i Karlstad där de lossas av Vänerhamn och läggs på lager i hamnen. ArcelorMittal avropar därefter löpande de volymer som behövs i produktionen. På årsbasis hanteras ca 20 000 ton i hamnen. Nya magasinet rymmer ca 2 000 ton.

– Vår verksamhet i Karlstad har successivt utvecklats och blivit större, vilket ökar kraven på lagerytor, berättar Patrik Rinaldo, ArcelorMittal BE Groups produktionschef. De största volymerna lagerförs alltjämt i anslutning till produktionen, men vi skulle idag inte klara oss utan ett externt lager. En lokalisering här nere i hamnen är på många sätt den perfekta lösningen.

Under fjolåret nåddes dock en nivå där tidigare lagerlokaler, i hamnens utkant, inte längre räckte till.

– Vi kände helt enkelt att vi vuxit ur kostymen, fortsätter Rinaldo. De tidigare lokalerna var dessutom inte helt optimala för våra behov.

Den nya lagerhallen har ritats och byggt helt utifrån ArcelorMittal BE Groups önskemål. Ytor och takhöjd har anpassats till företagets verksamhet och hallen har inretts med ett lagersystem som gör det möjligt att stapla rullarna på varandra. En viktig del har också varit avfuktningen, då rullarna – för att undvika korrosion – måste förvaras i torr miljö.

– Samarbetet har fungerat utmärkt, säger Patrik Rinaldo. Vänerhamn har lyssnat noggrant och tagit fasta på våra krav. Vi har också på nära håll kunna följa processen och har haft gott om möjligheter att yttra oss utefter vägen.

Lokalanpassningar är annars inget nytt för Vänerhamn, utan en viktig del av företagets kundfilosofi.

– För kunder som vill jobba långsiktigt med oss känns det rimligt att hjälpa till, säger Tobias Häggfalk. Vi vet att kombinationen bra lagerhantering och hög kompetens för lastning och lossning ger oss fördelar gentemot andra aktörer.

Från ArcelorMittal BE Groups sida ser man positivt på framtiden. Orderböckerna är välfyllda, inte bara idag utan även framåt i tiden.

– Vi hade inte gått in i det här projektet utan att se ett långsiktigt behov, avslutar Patrik Rinaldo.