Nya vindkraftverk på kajen i Kristinehamn

Vindkraftverk har blivit en specialitet för hamnbesättningen i Kristinehamn. När vindkraftparken på Gässlingegrund utanför Skoghall installerades 2009 hanterades merparten av torndelarna med utgångspunkt från Kristinehamn. Kompetensen kring svåra lyft kommer under sommaren återigen till pass, nu som transport- och logistikpartner till Rabbalshede Kraft. Företaget bygger, med start förra sommaren, 22 vindkraftverk i Lyrestad utanför Mariestad.

4 fartyg, 22 torn, 44 torndelar

En promenad runt hamnplanen i Kristinehamn visar snabbt vad som är sommarens stora projekt. Runt hela området ligger välordnade rader med stora cylinderformade stålkroppar, väntande på att bli hämtade.

Projektägare är Bohuslänska Rabbalshede Kraft, specialister inom vindkraft som projekterat och uppfört vindkraftparker över hela sydsverige.

Sedan sommaren 2016 pågår byggnationen av 22 vindkraftverk söder om Lyrestad i Mariestad och Töreboda kommuner. Vindkraftverken tillverkas av danska Vestas och levereras på båt från Vestas produktionsanläggning i Spanien.

– Att torndelarna fraktas till sjöss har flera orsaker, berättar Klas Höggren, driftchef i Kristinehamn. En anledning är transportekonomin, den andra är att gods av den här storleken inte tillåts transporteras långa sträckor på väg.

Totalt rör det sig om 4 fartyg lastade med de 44 torndelar som krävs för de 22 vindkraftverken. Det sista av fartygen ankom Kristinehamn i v26.

Krävande last

På kajen i Kristinehamn lossas torndelarna från båten och lastas på de specialbilar danska transportföretaget Hjortdals ställer till förfogande.

– Tornen är stora och de största delarna väger 78 ton. Lyckligtvis tål kajen höga vikter. Omfånget gör dessutom torndelarna komplicerade att lyfta. I vissa moment krävs två specialkranar, men framförallt en hel del erfarenhet, avslutar Klas.