Ny yta i Karlstad hamn

Ökade godsvolymer och ett växande behov av upplagsytor i Karlstads hamn har lett till att Vänerhamn och Karlstad Kommun nått en överenskommelse om utökat arrendeområdet på Wermlandskajen. 

Det nya området, som ligger i hamnens sydvästra del, mäter 5000 m2 och har en egen kaj. Den nya arealen kommer främst nyttjas för lastning och lagring av sågtimmer men kan även komma att användas för andra godsslag.