Ny STIL(L) på Vänerterminalen i Karlstad!

Nu har Vänerhamns senaste eltruck anlänt maskinparken på Vänerterminalen i Karlstad. Det är en 5-tons papperstruck av märke STILL. Den kommer huvudsakligen användas för lastning av container, men kan även användas för lastning utav järnväg och Secu-box.

STILL är ett nytt märke i Vänerhamns maskinpark. Maskinen är en eltruck och den blir Vänerterminalens 9:e eltruck i ordningen.
Fördelar med denna truck jämfört med tidigare truckar är att den har ett lägre stativ än standard. Det medför bättre sikt för personalen som kommer köra trucken och det bidrar till en bättre arbetsmiljö.  
Ytterligare en fördel mot tidigare truckar är att den väger mindre och det minskar trycket på golvet i containrar när man åker in och ut.

Trucken planeras att tas helt i drift under vecka 12, det har varit några små justeringar att göra efter slutbesiktning. Vänerhamn hoppas att den nya STIL(L)EN kommer bli en lyckad och omtyckt investering.