Ny pendel startskottet för närsjöfarten

Myndigheternas intentioner kring närsjöfart och ambitionerna att flytta godstransporter från väg till sjö börjar nu på allvar visa sig i praktisk handling. Ett flertal projekt pågår för att realisera visionerna kring EU:s inre vattenvägar och helt nyligen invigdes en ny pendeltrafik mellan Stockholm och Västerås.

Diskussionerna har förts länge och har sin grund i IWW - EU:s och den svenska regeringens regelverk för pråmtrafik på EU:s inre vattenvägar – som antogs redan 2014. 

Möjligheterna att bedriva inlandssjöfart med IWW-fartyg – fartyg med en konstruktion anpassad för vatten med lägre våghöjder och mildare väder – har fram till idag funnits i Vänern, Mälaren och Göta älv. Arbetet pågår dock att öppna upp för trafik även i andra vattendrag både i de östra och västra delarna av Sverige.

Tisdagen den 1:e juni genomfördes premiärturen av Sveriges första containerpendel. Nybesiktade containerpråmen Emelie Deymann kommer fortsättningsvis, med avgångar två gånger i veckan, att frakta containergods från den nyöppnade Stockholmshamnen Norvik, strax norr om Nynäshamn, längs Herrhamraleden till Västerås hamn. Den planerade restiden för pendeln är 15 timmar i vardera riktningen. 

Fartyget är 110 meter långt och har en lastkapacitet på 208 TEU, vilket motsvarar ca 200 lastbilar. Emelie Deymann ägs av tyska rederiet Deymann och pendeltrafiken genomförs i samarbete med Göteborgsbaserade logistikspecialisten Barge Transport Sweden AB.

För Göta älv och Vänerområdet pågår flera intressanta projekt där Vänerhamn är delaktiga.

– Det finns en del knutar som måste lösas upp innan det rent praktiskt kan komma igång, säger Tobias Häggfalk, Vänerhamns Marknads- och Försäljningschef. Alla parter är dock positiva till att komma vidare. Vi hoppas och tror därför att något kommer att hända inom det närmaste året.