Blandare i Otterbäcken

Ny blandstation i Otterbäcken

Den 19:e november invigdes SMA:s nya sikt- och blandstation på kajen i Otterbäcken. Stationen kommer att möjliggöra för hämtande chaufförer att enkelt verkställa förprogrammerade blandningar av olika kalktyper.

SMA Mineral är en viktig kund för Otterbäckens hamn. Företaget, som är en stor producent av kalk för olika ändamål, har sedan början av 2000-talet hanterat bränd kalk för pappers- och cellulosaindustrin i hamnområdet.

Ökad kapacitet, ökad flexibilitet

Kalken kommer på båt från Storbritannien, lossas av Vänerhamns personal och magasineras i lagertält längs kajen.

Tidigare tillgängliga lagerytor har rymt ca 5 000 ton. Nu ställs ytterligare ett tält till förfogande i direkt anslutning till den nya blandstationen.

De nya ytorna öppnar upp för större lagringvolymer men också för fler typer av kalk. Likaså utökas möjligheterna för hantering av mesa, en returprodukt från massaindustrin, som är en viktig del av SMA:s verksamhet.

Möjligheter till kundanpassade kalkblandningar

Fram till idag har hämtande lastbilar fokuserat på lastning av en kalktyp. Med hjälp av den nya sikt- och blandstationen kan chauffören, efter inloggning, verkställa förprogrammerade, kundanpassade blandningar av olika kalktyper.

Med större utrymme och den nya utrustningen på plats räknar man, från SMA:s sida, med att kunna öka sin totala hantering i hamnen till ca 30-35 000 ton per år.

– Investeringen som görs är till godo för alla parter, säger Tobias Häggfalk, Vänerhamns marknads- och försäljningschef. SMA får utökad kapacitet och smidigare hantering samtidigt som vi i hamnen får större volymer att jobba med.

Den nya stationen invigdes med bandklippning av SMA:s logistikchef David Johansson vid en ceremoni den 19:e november.

David och Tobias