Lågt vatten i Vänern tvingar fartygen att lätta på lasten

Notan från den varma sommaren landar nu på kajen i våra hamnar. Den torra väderleken har fört med sig att vattenståndet i Vänern idag är flera centimeter under referensytan på sjökortet – 43,80 meter. Vid ”normalt” vattenstånd är motsvarande värde 60 centimeter över referensvärdet.

För sjöfarten får det låga vattenståndet konsekvenser. Sjöfartsverket har i omgångar sänkt djupgåendet för fartyg som trafikerar Trollhätte kanal. Med förändringen vill man gardera sig mot att båtar, med alltför tung last, får problem att ta sig in i Vänern vid trösklarna i slusstrappan. Senaste sänkningen gjordes nu i november, ned till 5,20 meter.

Rent ekonomiskt innebär minskat djupgående att rederierna måste reducera lasten på sina fartyg. För en normalstor båt, med reguljärt lastutrymme, innebär varje decimeters minskning i djupgåendet en reduktion med ca 100-150 ton.

Rent praktiskt kan det låga vattnet även innebära problem i vissa av våra hamnar. I Vänerhamns fem huvudhamnar är vattendjupet väl tilltaget. Den hamn som upplevt problem är Hönsäter utanför Hällekis där tungt lastade båtar haft svårt att komma in. Fartygen har tvingats till en ”mellanlandning” i Lidköping där delar av lasten har lossats. Manövern har förorsakat extra arbete men tidvis också köbildning av båtar in till hamnen.

Ytterligare ett problem som kan uppkomma är den kommande isbrytningen av farlederna över Vänern, där sjöfartsverkets isbrytare Ale har ett normalt djupgående på 5.40 meter. Problemet pareras genom att minska den operativa aktionstiden – och därmed volymerna bränsle och färskvatten. Båten får då en vikt som klarar ner till 5,10 meter.

– Det låga vattenståndet ställer tveklöst till problem, konstaterar Göran Lidström, Vänerhamns VD. Variationerna är dock något som vi måste lära oss att hantera.