Kraftig ökning av Vänersjöfarten!

Inte sedan finanskrisen 2008 har det hanterats så mycket gods i Vänerhamns fem hamnar.

Under 2022 hanterades totalt drygt 2,8 miljoner ton vilket är en ökning med hela 14 procent. 

I Karlstad är volymökningen ännu större – hela 43 procent – mycket till följd av växande hantering av framför allt timmer och virke, berättar Göran Lidström, Vänerhamns VD. Karlstads sjögodsvolymer har likaså ökat under 2022 från 308 000 ton till 441 000 ton.

Även Otterbäcken har haft ett framgångsrikt år och nådde godsvolymer som nära nog tangerar Vänerhamns miljötillstånd.

Miljötillståndet tillåter hantering på upp till 400 000 ton, fortsätter Göran Lidström. För att inte ”slå i taket” fick vi mot slutet av året bevaka och bitvis ”hålla igen” och nådde till slut en årsvolym på 399 972 ton gods.