Klippt järnvägsräls på export till Norge

Järnvägssträckan mellan Kristinehamn och Karlstad genomgick under sommaren ett rälsbyte. Den uttjänta rälsen, som har ett värde sett ur ett återvinningsperspektiv,  transporterades under sommaren till Otterbäckens hamn där den klipptes ner till kortare stycken om ca 80 cm.

I mitten av augusti lastades rälsen på fartyg för vidare export till hamnen i norska Mo i Rana där den återanvänds som råvara till stålindustrin.