Järnsulfat magasineras i Lidköping

Volymerna av järnsulfat - grönsalt - ökar i Lidköpings hamn. Under våren har två fartyg, totalt 4 000 ton, lossats och lagts på lager i två av hamnmagasinen.

– Järnsulfaten kommer med båt från Finland och används vid tillverkningen av betong, berättar Thomas Holmberg, driftchef i Lidköping.

Genom att tillsätta järnsulfat minskar bland annat risken för kromallergi. Slutmottagare av materialet är Cementa i Skövde.