Irländska slipers – en del av utvecklingen i Trollhättans hamn

I irländska New Ross lastades under sommaren tre fartyg med uttjänta järnvägsslipers. Via Engelska kanalen, Nordsjön, Göteborgs hamn och Göta älv har lasten – totalt 4 560 ton – därefter tagit sig hela vägen till Trollhättans hamn.

Efter lossning i hamnen har godset transporterats med lastbil till slutmottagaren – återvinningsspecialisten Solör Bioenergi Recycling – som på sin egen anläggning i Trollhättan sönderdelat materialet till flis som används för att producera förnybar energi i värmeverk runt om i Sverige. 

Slipers är ytterligare ett exempel på biobränslen som hanteras i Vänerhamns hamnar. Vid sidan av slipers hanterar vi även returflis, bränsleflis, bark och grot.

Andra projekt på gång

Stallbackahamnen i Trollhättan är idag en av Vänerhamns mindre anläggningar. Mycket tyder dock på att verksamheten i hamnen kommer att utvecklas. 

Ett projekt som redan kommit en bra bit på väg är hanteringen av schaktmassor från alla de infrastrukturprojekt som pågår i Göteborgsregionen. Flera miljoner ton av berg- och schaktmassor kommer under de närmaste åren att behöva fraktas bort och tas tillvara. Massor som inte nyttjas för återutfyllnad kommer, efter sortering, att användas av återvinningsanläggningar runt om i Västsverige. En av dessa anläggningar är Ragn-Sells deponi i Heljestorp i utkanten av Vänersborg.

Fram till idag har ett hundratal bilar i veckan fraktat massorna de 9 milen mellan Göteborg och Vänersborg. Av ekonomiska, men framför allt miljömässiga, skäl planerar man nu att lägga över trafiken på fartyg. Miljövinningarna är stora. Ragn-Sells egna beräkningar pekar på en minskning av koldioxidutsläppen med 66%.

Målsättningen är att komma igång med en frekventare trafik redan innan årsslutet. Behovet är inte tillfälligt. Planerna för regionens infrastruktur sträcker sig åtskilliga år framåt och rymmer projekt som kommer att generera omfattande schaktmassor under lång tid framöver.