Höga hållbarhetsmål leder till nyinvesteringar

Höga hållbarhetsmål påverkar hela vår verksamhet och nya investeringar genomförs löpande för att reducera Vänerhamns påverkan på miljön.

För drygt ett år sedan installerades solceller på två av magasinstaken i Karlstads hamn. Energin från nära 800 solpaneler har under året använts för att täcka elbehovet i magasinen men också till eldrivna maskiner på kajen och den el som krävs för driften av hamnens bogserbåtar.

Investeringar har också gjorts i vår truckflotta där fossila bränslen steg för steg ska ersättas av miljövändligare alternativ. De 3- och 5-tonstruckar som tidigare trafikerat framförallt Karlstads hamn har under det senaste året kompletterats med två kraftfulla 8-tons elpapperstruckar, en för Karlstads hamn och den andra för Kristinehamn.

Helt nyligen har vi också investerat i en ny eldriven företagsbil.

– Hållbarhetsperspektivet finns med i varje investering vi gör, deklarerar Vänerhamns Tekniska chef Martin Lindskog. Vi ska naturligtvis göra allt vi kan för att bidra till ett bättre klimat och en mindre miljöpåverkan.