Hamnstrejken är avblåst

Om ingen lösning hade nåtts skulle en storstrejk ha brutit ut i ett 20-tal hamnar - en konflikt som skulle beröra över 1 000 hamnarbetare. 

Avtalet innebär att villkoren för Hamnarbetarförbundets medlemmar regleras av det centrala avtalet mellan arbetsgivarna och Transportarbetareförbundet. Genom andrahandsavtalet får Hamnarbetarförbundet status som kollektivpart.

Detta medför vissa så kallade organisatoriska rättigheter och skyldigheter enligt lag, till exempel möjligheten att delta i skyddsarbete samt fredsplikt under avtalsperioden.