Hållbar energi från Sola i Karlstad

Vänerhamns omfattande magasinsareal kan komma att bli en resurs för driften i våra anläggningar. Stora takytor är en utmärkt placering för solpaneler, som med tiden kan generera delar av den energi vi behöver.

Först ut är hamnen i Karlstad som under försommaren installerat solceller på de sydöstra taksidorna på Magasin 1A och 1B.

– Plana, stora ytor är optimala för solpaneler, konstaterar Martin Lindskog, Teknisk chef på Vänerhamn. Och takytor har vi gott om!

De 761 paneler som installerats i Karlstad upptar drygt 1300 m2 takyta och kommer enligt kalkylerna årligen att generera över 240 000 kWh el.

Premiärdagens ”solfångst” visas i momentantid på en display på magasinets vägg. Med solen skinande från klarblå himmel en fin dag i juni, har cellerna redan strax efter åtta på morgonen producerat över 650 kWh.

Det solcellerna genererar kommer att användas för att täcka elbehovet – främst belysning – i magasinen de monterats på. Elen kommer även att räcka till eldrivna maskiner på Värmlandskajen, som t.ex vår load plate. Ett tredje användningsområde är våra bogserbåtar som löpande kräver el för bl.a uppvärmning.

Rent ekonomiskt är solenergin ett bra alternativ.

– Absolut, vi har varit noggranna i våra kalkyler och det är ingen tvekan om att investeringarna går att räkna hem, konstaterar Martin Lindskog. Blir det energi över kommer den att säljas till externa användare, vilket rent tekniskt inte möter några problem.

Installationen av solceller är ett steg som passar väl in i Vänerhamns hållbarhetspolicy. En central del av denna policy är att successivt slussa ut diesel som drivmedel och ersätta den med grönare energikällor.

– Det händer mycket just nu kring de alternativa energislagen. Den inslagna vägen med solenergi är ett bra alternativ. I förlängningen ser vi även möjligheter att använda energi från solen till att producera vätgas, som i sin tur kan användas som bränsle i framtida bränslecellsdrivna maskiner. Bränslecellerna omvandlar gasens kemiska energi till el, berättar Martin Lindskog. Det finns mycket spännande att titta vidare på.

Hållbara energilösningar har funnits på agendan länge inom Vänerhamn. Implementeringen av solaggregaten i Karlstad har däremot gått fort.

– Beslut om investeringen togs på styrelsemötet i december ifjol, berättar Martin. Upphandling och installation har skett under våren och nu i början av juni togs aggregaten i drift.

Vad som blir nästa steg är ännu inte bestämt.

– Vi behöver nu utvärdera det som gjorts i Karlstad, deklarerar Martin. Först därefter lägger vi upp planerna för fortsättningen. Blir utfallet det vi tror och hoppas på ser vi inga hinder för att tillämpa tekniken även i övriga hamnar.

Faktorer att ta hänsyn till i den långsiktiga planeringen är elnätets utbredning i hamnarna, men också statusen på de tak där aggregaten lämpligtvis skulle kunna installeras.

– Det senare är i högsta grad en relevant fråga. Solpanelerna har en livslängd på över 25 år och vi vill inte hamna i en situation där taken de monteras på behöver bytas innan panelerna fullgjort sin tjänst, avslutar Martin Lindskog.